Termék visszaküldése vagy cseréje

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében (távollevők között kötött szerződés) a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 14 naptári napon belül. A sértetlen (külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, lehetőleg a termék részét képző eredeti díszcsomagolásban) terméket a számla kivételével, saját költségén küldje vissza a cégünk címére (Csenki Kft. 5700 Gyula, Városház u.4.) és 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. A visszatérítés a számla végösszegeként szereplő összeg (amennyiben felszámításra került posta költség, azzal együtt).

Kérjük ilyen irányú cselekvését előre jelezze cégünk felé.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk!

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalanul, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk a lehető legrövidebb időn belül díjmentesen kicseréli.

Amennyiben Ön ajándékot választott megrendelése mellé és eláll a vásárlástól, akkor a megküldött ajándékot is ugyan olyan szabályok alapján kell visszaküldenie mint a megvásárolt termeket. Azaz sérülés és használat mentesen, ahogyan azt kézhez kapta! Amennyiben ezt nem teljesíti akkor csak az ajándék értékével csökkentett összeget áll módunkban visszautalni!

 

Elállás joga  

Ha a fogyasztó az előírásoknak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, a vállalkozásnak átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén. Ha tehát a terméket még nem vette kézhez, elállási szándékát akkor is jelezheti írásban a vállalkozás felé.

Elállás esetén a vállalkozás a fogyasztónak a visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal egyező módon fizeti vissza, nem csak átutalással.

Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Elállási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem minden termék és szolgáltatás esetében élhet speciális, indokolás nélküli jogával üzlethelyiségen kívül és távollévők között kötött szerződések esetén. Ilyen kivételek pl.

-          olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. egy egyedileg tervezett karikagyűrű az Ön méretére gyártva)

-          olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

 

Eredeti számla visszaküldése?
A vonatkozó rendelkezések nem tartalmazzák azt, hogy az eredeti számlát vissza kellene küldenie a vásárlónak a kereskedő részére elállási jogának gyakorlása esetén. Hiszen a számlával igazolható, hogy milyen és mennyibe kerülő terméket vásárolt a fogyasztó, egy esetleges jogvita esetén ez számára bizonyítási eszköz.

 

14 napos elállás jog feltételei:

Néhány fogyasztó az árunak a jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükséges időtartamnál hosszabb használatát követően gyakorolja elállási jogát az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződések esetében. Ebben az esetben a fogyasztó nem veszítheti el elállási jogát, azonban felelősséggel tartozik az áru esetleges értékcsökkenéséért. A fogyasztónak az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben engedélyeznék a számára. Például a fogyasztó csak felpróbálhatja az adott ruhadarabot, de nem hordhatja azt. Következésképpen a fogyasztónak az elállási időszak során kellő gondossággal kell kezelnie és megvizsgálnia az árut. A hatályos jogszabályi rendelkezések tehát nem zárják ki, hogy a fogyasztó használatba vegye a terméket. Ennek alapján a kereskedőnek abban az esetben is vissza kell vennie a terméket, ha az már használva volt, amennyiben viszont a fogyasztó a termékben kárt okoz (tehát pl. a felmerült meghibásodás nem gyártási eredetű, hanem a rendeltetésellenes használat okozta), vagy értékcsökkenést eredményezően használja, akkor ezen költségek megtérítésére kötelezhető.

 

3 munkanapos csere

Ha kötelező jótállás alá eső termék esetében a megvásárlástól számított 3 munkanapon belül az árucikk meghibásodik, mely a rendeltetésszerű használatát akadályozza, úgy a kereskedő nem mérlegelheti, hogy bevizsgálásra, javításra küldi-e a terméket, hanem azonnal cserélnie kell azt egy újra.

 

Akciós áru termékkel kapcsolatos minőségi kifogás

A kedvezményes ár nem jelenti azt, hogy a termékkel kapcsolatban ne élhetne utólag reklamációval. Minden termékre két éves szavatossági időszak biztosított, melyből jótállásos termék esetén egy év kötelező jótállás. Gyártási hiba esetén a kereskedő ezen időszakon belül helytállni köteles a termék minőségéért. Kifogását csak azzal a hibával kapcsolatban nem jelezheti, amiről előzetesen tájékoztatták, pl. hogy színhibás a nadrág, minden más hibájával kapcsolatban (pl. rossz varrás) igen.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Címzett: Csenki Kft. | Cím: 5700, Gyula Városház u. 4 | info@csenkiekszer.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:
…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:
…………………………………………………………………………………………………

A vételárat a következő bankszámlaszámra kérem visszautalni (csak abban az esetben töltse ki, ha Ön bankszámlaszámlára szeretné, hogy visszafizessük a vételárat):

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

Elállási nyilatkozat minta ide kattintva elérhető PDF formátumban!

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk